Destinationsaffären – Digital storytelling som lyfter staden

Staden som destination är nog bekant för de flesta. Vi vet att en stad som har en stark attraktionskraft mår bra ekonomiskt. Vi har också börjat lära oss att en stad med stark attraktionskraft måste hantera de hållbarhetsutmaningar som följer av att ha många besökare, att invånarantalet ökar och att staden växer. Men hur sjutton arbetar man med staden som destination mitt under en pandemi? När ingen får eller vill resa, när vi plötsligt ser utmaningarna med avstånd och socialt umgänge, då kan det inte vara lätt att vara ansvarig för staden som varumärke.

Eftersom jag har kollegor som arbetat med turismutveckling, destinationer och filmturism så har jag allt oftare intresserat mig för deras fält. Och jag ser att det finns möjligheter att marknadsföra staden med hjälp av digitala berättelsestrategier (s.k. digital storytelling). Digitalt berättande har många fördelar, inte minst därför att det är lättare att samverka med olika destinationsaktörer samtidigt som man kan vända sig till olika målgrupper.  Det finns en mångfald av tillvägagångssätt som kan anpassas utifrån den varumärkesstrategi man har.  Men vad är då digital storytelling?

Jag tror att många tänker på dyrbara videoproduktioner när man säger digital storytelling. Någon kanske till och med tänker på MTV, eftersom de var tidiga och framgångsrika med sina digitala berättelser som illustrerade musikens budskap.

Men idag har det blivit mycket enklare och billigare att ägna sig åt digital storytelling. Tack vare fler kanaler och mobila verktyg som t.ex. våra mobiltelefoner är det oändligt mycket lättare att titta, spela in, redigera, samarbeta och på det sättet skapa uppslukande upplevelser som dessutom kan spridas mycket mer exakt till de målgrupper som är mest relevanta. Därtill har vi alla nya tjänster som t.ex. baserar sig på augmented reality (AR) och geolokalisering som gör att vi ibland inte vet om det vi upplever är virtuellt eller på riktigt. En stad som t.ex. är känd för en avliden kulturell personlighet har idag möjlighet att erbjuda personliga möten med denna dito, fast givetvis inte IRL utan digitalt. Och via någon mobil applikation.

Något annat som är både spännande och utmanande är att vem som helst egentligen kan vara med och påverka stadens image och attraktionskraft. Se t.ex. på den här korta filmen om Borås, ett typiskt exempel på hur en privatperson”marknadsför” destinationen Borås. Enbart för att hon tycker om staden.

//Malin Sundström