Det är dags att sätta framtidsplanerna för High Street

I skrivande stund befinner sig Sverige i, förhoppningsvis, den sista vågen av markant covid-smitta. Och många människor vågar nog börja se framåt mot en värld som inte kännetecknas av just denna pandemi. Samtidigt måste vi analysera och dra slutsatser av det vi varit med om, så att lärandet kommer naturligt i det vi företar oss framgent.

Som handelsforskare finns en guldgruva att gräva i och svenskarna har fått vara med om snabba förändringar, kreativa handelsidkare och nya köpbeteenden, samtidigt som vi också sett hur företag lidit sotdöden, butiker har slagit igen och stadskärnorna och High Street har förändrats. En del av oss kanske inte ens har besökt våra paradgator och centrum under den här perioden. Om ni INTE har gjort det, så är det dags för ett besök. På en del platser kan det säkert kännas ganska uppgivet, medan andra platser sjuder av liv och har varit mycket innovativa.

Oavsett hur det ser ut i just den stad där du bor, så är jag fullkomligt övertygad om en sak: Om man inte redan gjort det, så är det hög tid, att sätta framtidsplanerna för High Street. För det kommer att krävas en genomtänkt plan för att återskapa attraktionskraft, folkliv och en levande stad. Och den planen kan inte bara bestämmas av centrumledare/centrumutvecklare tillsammans med fastighetsägare och servicenäring. Nej, det krävs mycket mer samarbete och det förutsätter att våra beslutsfattare engagerar sig.

I ett pågående forskningsprojekt om pandemins effekter på våra kedjebutiker (Surviving the Covid-19 pandemic), samt deras roll för ett levande High Street, arbetar jag tillsammans med två brittiska/norska kollegor. Och min kollega, professor Christine Lundberg är duktig på att samla på sig exempel ifrån UK, vad gäller revitalisering av stadskärnor, och har under pandemi-åren matat projektet med spännande exempel på hur man kan bygga upp/bygga nytt. Idag bjuder jag på ett ifrån Cardiff, så varsågod, här är länken. Exemplet visar hur man kan tänka bredare och inte bara omfatta fastighetsägare, detaljhandel och service.

//Malin Sundström