Det viktiga är att man har en bra webbsida

I dagarna har vi startat upp ett nytt forskningsprojekt tillsammans med E-handelsstaden Borås, ett projekt som bl.a. syftar till att förstå hur stadens organisering kommer att påverkas av en ökad e-handel. Tillsammans med min kollega Gunnar Hellsten gör vi en problematisering av olika delområden och har precis börjat med att kartlägga områden i staden som vi tror kommer att påverkas mer eller mindre av e-handeln. De områden som är tydliga handlar givetvis om själva e-handelsprocessen (leveransplatser, transporter av e-handelsförsändelser, persontransporter av e-handelsförsändelser, returprocessen, men också skräp och förpackningssortering), arbetsplatserna och boendemiljöerna. Vi arbetar med en kreativ process där vi kombinerar relevanta rapporter med expertintervjuer och den senaste forskningen. Några som vi intervjuat kommer från mäklarbranschen där vi är intresserade av vad erfarna mäklare ser för trender när det gäller boende och inflyttning/utflyttning från stadskärnan.

Det är mycket intressanta tankar vi fångar upp, men något som fastnat hos mig är bl.a. synen på A-lägen. Låt mig ta bankerna som ett exempel i Borås Stad. Förut har bankerna alltid sökt A-lägen. De har velat ligga på paradgatan i stan, med vackra byggnader som andas tradition och där argumentet har varit “tillgänglighet”, att finnas där människor finns. Men nu ser vi i allt snabbare takt att den typen av finansiella aktörer ifrågasätter läget i stadskärnan. Många väljer att flytta utanför stadskärnan. Med argumentet “tillgänglighet” och precis som en av de intervjuade sa, så är “det viktiga att man har en bra webbsida”. En bra webbsida med tydlig information om öppettiderna för de fysiska kontoren kanske till och med håller på att ersätta A-lägena? Det ska vara smidigt och enkelt att ta sig till ett kontor, de få gånger man behöver det.

Läs mer om vårt projekt på E-handelsstaden Borås!

Handelsbankens “gamla kontor” i Borås, placerat vid Stora Torget

//Malin Sundström