Detaljhandelskedjor måste utveckla nya strategier

Efter ett inspirerande möte med min kollega Eva Ossiansson, bubblar jag nästan över med tankar och idéer om hur detaljhandeln i form av butikskedjorna, ska möta framtiden. För det är ett kompakt mörker som väntar den här typen av aktörer framöver. På vilket sätt kan de motivera sin existens med en affärsmodell byggd på tillgänglighet, ett brett (hmm, hyfsat brett i alla fall) sortiment till konkurrenskraftigt (hmm, hyfsat konkurrenskraftigt) pris, med hjälp av ekonomiska skalfördelar, standardisering, slimmad personalstyrka, när deras konkurrenter heter Alibaba och Amazon?

Behovet av att tänka utanför lådan har aldrig varit större än nu och förändringar och nya strömningar kommer snabbare än den forskning som publiceras i tidskrifter. Den situation som butikskedjor står inför nu är inte bara ett hotande mörker, utan en reell verklighet, en verklighet som till och med “mannen på gatan” kan se i form av nedlagda butiker och tomma lokaler. Av det skälet är det dags att ta av sig ögonbindeln, bryta invanda tankemönster och på allvar fundera över hur den nya logiken för kedjeverksamhet ska se ut. Vilka strategier ska butikskedjorna fokusera på, hur ska de diversifiera sitt tänkande och möta utmaningar med nya verktyg, verktyg som är väsensskilda från de lösningar som detaljhandeln använt tidigare? Vi tror att det är dags nu, dags för branschen att utmana antaganden, ekonomiska rationaliteter och “Idéen om detaljhandel” och ersätta med fräscha uppsättningar av idéer. Om vi inte tar den här utmaningen på allvar så kommer detaljhandelskedjor att absorberas av globala nätjättar som ägnar sig åt det som kedjorna alltid gjort, fast mycket mycket bättre: fokusera på skalfördelar, teknik och effektivitet.

Den nya detaljhandelslogiken måste bygga på andra variabler, värden som fokuserar det unika, det syftes- och värdedrivna, det hållbara/cirkulära och logiken måste ta utgångspunkt i konsumenten. Konsumenten som i allt högre grad söker sig till aktörer med samma värderingar, där mötet är viktigare än affärstransaktionen, där produkten värderas i livslängd, materialval, möjlighet till re-design, re-cycling och chanserna till ett “andra-liv” i form av vintage och/eller C2C-försäljning.

Jag är övertygad om att många fler än vi tänker på dessa frågor och jag ser fram emot att följa utvecklingen av svenska butikskedjor framöver. //Malin Sundström