Forskningsprojekt om e-handel och staden

I takt med en förändrad detaljhandel där e-handeln blivit ett naturligt alternativ för många konsumenter kommer våra städers organisering att se annorlunda ut. Formatförändringarna sveper över oss och amerikanska aktörer som t.ex. Target är innovativa och utvecklar handeln mot det nya. I Asien har detaljhandelsförändringen kommit ännu längre och där kan vi se att fysiska butiker fortfarande finns kvar, fast mest som utställningsrum eller som ”lagerhubbar” för de konsumenter som absolut inte kan vänta på att ta med sig varorna hem. Skyltfönster har ersatts med konsumenternas mobilskärmar och den fysiska handeln ser vi mest i form av utlämningsplatser för e-handeln, paketboxar och hemleveranser. Även i Sverige förändras handeln i rasande takt men vi vet inte särskilt mycket om hur staden kommer att påverkas av dessa förändringar. Det är bl.a. det som vi ska studera i ett beviljat forskningsprojekt från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Projektägare är E-handelsstaden Borås och vi på Handelsforskarna är supertaggade att ta tag i uppgiften med början i januari 2021. I projektet medverkar också Gunnar Hellsten, en känd Borås-profil som bl.a. arbetat som rådgivare på Högskolan i Borås och Jönköping University.

I det framtidsinriktade projektet ska vi studera konsumenter bosatta i Borås stadskärna och ta reda på vilka bekymmer och utmaningar som uppstår i samband med detaljhandelsinköp och hur vardagslivet påverkas.Vi tror att studien kan öka förståelsen förvilka leveransbehov som finns och hur de kommer att förändras samt vilka funktioner i staden som kommer att vara särskilt viktiga för en fungerande konsumenthandel. Därigenom hoppas vi producera ny kunskap om hur staden bör utformas när e-handeln ökar, samt bidra till nya idéer om hur morgondagens handelsytor ska utformas och integreras i staden.

Malin Sundström & Gunnar Hellsten

Malin Sundström