Förstå pandemin genom att lyssna!

Häromdagen fick jag ett lästips av en forskarkollega. Det gällde en forskningsartikel vars innehåll är ganska uppseendeväckande  – i vart fall om man som jag intresserar sig för business, företagsekonomi och strategier påverkade av covid-19. I vanliga fall kommer reportage och skildringar som grundar sig i den gemensamma uppfattningen att covid-19 är en aldrig tidigare skådad kris som slår hårt mot näringslivet. Detta känns säkert igen och vi har vant oss vid braskande rubriker från media som skriker ut elände som t.ex. ”Experten: risk för konkursvåg till hösten och “”Pandemin knäckte hans företag – nu öppnar han ny butik

Samtidigt börjar det komma rapporter som visar att pandemin kanske inte var en sådan total katastrof mot näringslivet som vi trodde. Men oavsett var man till slut hamnar, nattsvart mörker eller en mer ljus tolkning av pandemin, så har de allra flesta ändå varit överens om att vi ALDRIG kommer tillbaka till det normala. Efter pandemin kommer en ny tid. Och det är denna allmänna uppfattning som gjorde att jag med så stort intresse läste min kollegas artikeltips som handlar om hur ägare av små och riktigt små bolag resonerar kring framtiden och tiden efter pandemin. Samtliga personer som intervjuats hör till turism- och gästfrihetssektorn och ingen av respondenterna uttryckte någon form av framstegsdrivet förhållningssätt till livet efter pandemin. De menade tvärtom att det inte fanns några skäl att tro på en radikal ”ny norm” eller storslagna förändringar och de uppfattade inte covid som en kris i ordets rätta bemärkelse. I deras vardag har pandemin givetvis påverkat deras förutsättningar att bedriva affärer, men man uppfattar det inte som en strukturell kris, utan mer som en tillfällig situation som villkorar deras liv och arbete. Man knogar på, biter ihop och kämpar vidare.

Om man som forskare vill förstå hur förändring och hantering av osäkerhet hanteras av de människor man studerar, så kan det finnas mycket att hämta bara genom att lyssna på deras berättelser. Inte lägga orden i munnen på dem, utan verkligen lyssna. Artikeln heter ” Crisis? How small tourism businesses talk about COVID-19 and business change in the UK” och kan hämtas här.

//Malin Sundström