House of Knowledge

Det är viktigt att vi har en fungerande handel för att kunna leva ett bra liv. För utan framgångsrik handel mår vi inte bra. När det inte finns några livsmedelsbutiker på landsbygden uppstår problem. När vi inte kan köpa det vi behöver eller få hjälp med produkter, returer etc så uppstår problem. Utan handel blir samhället mindre säkert, de naturliga mötesplatserna minskar, arbetstillfällen försvinner, priserna på de varor som ändå finns tillgängliga, blir högre, kvaliteten med stor sannolikhet lägre och utanförskapet ökar för de utsatta. Av dessa skäl är det relevant för alla att följa med i det som många just nu beskriver som den största handelsförändringen ever. Jag pratar givetvis om handelns digitalisering.

Det står klart att digitaliseringen kommer att förändra hela handeln, vem som samarbetar med vem, vad som är värdefullt och vad som kan prissättas, vad som säljs, hur kommunikationen ser ut, hur leveranser äger rum, hur butiker utformas och hur samhällena byggs och förändras. Listan kan göras hur lång som helst, och vi vet att effekterna av en digitaliserad handel är stora och inte enbart berör en växande e-handel. Det verkar som att den digitala revolutionen kommer att leda till att spelplanen för handeln skrivs om, där ett exempel är att det inte längre finns någon poäng att skilja på e-handel och fysisk handel. Allt är handel. Men handelsnäringen behöver hjälp för att möjliggöra smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Handelssektorn behöver också nya insikter vad gäller kärnan i hur framtidens affärer skulle kunna bedrivas. Ett försök från forskarsidan att ge verktyg för morgondagens utmaningar är vår bok Handelns digitalisering – Undran inför framtidens affärer. Via Pricerunner hittar du givetvis den bokhandel som ger dig bäst pris just nu.

Tack vare digitalisering o medföljande globalisering har jag under lång tid predikat för det uppenbara behovet av att skapa ett världsledande innovationscenter för handel där man tar större hänsyn till små och medelstora företags kunskap och konkurrenskraft samtidigt som den hållbara stadsutvecklingen och nya typer av sysselsättning vävs in i innovationsbehovet. Att ett sådant kunskapscenter skulle ligga i Västsverige och gärna i Sjuhärad är också viktigt. Det var i denna region som Knallen som fenomen uppstod och det var i Sjuhärad som förläggarna drev sin verksamhet och lade ut arbete på kringliggande bönder och gårdar. Det är i Västsverige som handelns nav är som tydligast och det är här som entreprenörskraften och kunskapen finns. Genom att bli världsledande så stärks handelsprofilen internationellt och vi lockar till oss mer internationell kompetens, nytt kapital och nya internationella samarbetspartners, samtidigt som fler doktorander och seniora forskare kan anställas. Det är väl också ganska självklart att ett sådant innovationscenter skulle ha namnet House of Knowledge. Håller ni inte med mig?!

Foto: Christine Lundberg, University of Surrey