Indiska är död! Länge leve Indiska!

Hur kommer det sig att vissa konkurser i retailbranschen blir så omdiskuterade och debatterade?

Det handlar troligen om varumärket eftersom det är laddat med starka känslor och förknippat med ett företags identitet och värderingar. Konsumenter har ofta känslomässiga bindningar till varumärken baserat på egen erfarenhet, minnen och traditioner. De kan känna en känsla av lojalitet, beundran eller spänning när de tänker på ett visst varumärke. De kan också känna nostalgi för ett varumärke, särskilt om det har funnits i många år. Ett kraftfullt varumärke kan också skapa en känsla av tillhörighet som gör att individer känner sig som en del av något större. Det där är starka känslor, vilket gör att ett starkt varumärke som kursar naturligtvis blir föremål för känslouttryck. Det är mänskligt.

En konkurs som verkligen diskuterats (på olika nivåer och med olika syften) är givetvis Indiskas. Det är många som känner sig manade att kommentera, analysera och i vissa fall utreda händelsen. Insatta läsare vet t.ex. att tidningen Market publicerade ett längre reportage om det anrika företagets konkurs (2022-12-08) där man till exempel avslöjar ”spelet bakom”.

Men bakom ”politik” och de hårda prestationsmåtten som lönsamhet och bruttovinstmarginal hittar vi individers sorg över en förlorad vän. Det tar sig uttryck i en oändlig kommentarsström på sociala medier. Oavsett om man som företagsekonom kan möta den typen av känslor med hårda argument som ”varför handlade du inte på Indiska då, om du nu kände så starkt för företaget?”, så återstår faktum: många människor reagerade med sorg. Det var också många som uttryckte empati, värme och lojalitet under den mest turbulenta tiden, och lika många fortsätter nu när nya ägare förvärvat Indiska Magasinets tillgångar och säkrat verksamheten.

Det finns något kraftfullt, intressant och mycket positivt i dessa känslouttryck bland ”vanliga konsumenter”. Det visar värdet i att vara strategisk i sitt varumärkesbyggande. Det visar möjligheten att faktiskt kunna bygga in något av en ”folksjäl” i sin identitet. Det ger också hopp.

Jag önskar själv, av hela mitt hjärta, att Indiskas varumärke lever vidare. Jag tackar tidigare ägare för hårt arbete och önskar nya ägare lycka till.

//Malin Sundström