Inspiration till framtidens High Streets

Nu har jag startat upp ett forskningsprojekt tillsammans med två begåvade forskningskollegor och vi är sååå taggade. Projektet syftar till syftar till att förstå och analysera kedjebutikernas svar och återhämtnings-strategier under och efter Covid-19-pandemin och därmed belysa optimala processer för att stärka detaljhandelns anpassningsförmåga och motståndskraft. Projektet är finansierat av Handelsrådet och ska pågå fram till sommaren 2023. En av projektets frågeställningar handlar om stadens huvudgator (High Streets) eftersom vi undrar vad som kommer att hända med dessa gator i framtiden om de inte naturligt fylls av fysiska butiker. Vad ska man göra med huvudgatorna? Ett spontant förslag är att låta paradgatorna bli mer sociala och identifiera upplevelser som är både offline- och online. I handelsbranschen finns några aktörer som tänker utanför den berömda boxen och som skulle kunna vara spännande inslag på High Streets. Ta t.ex. Amazon Go showrooms: ett koncept där folk kan se varor, hämta förbeställda varor och betala utan att ens behöva passera en kassa. Det här kan vara ett exempel på nya fenomen som behöver dyka upp i våra städer. En annan idé är att vara mer kreativ när det gäller skyltfönster på fastigheter. Låt skyltfönstrena bli “butiker”. Se bara på det här exemplet, rykande färskt och taget av Sofia Norén idag i Stockholm: Lammhults – som säljer med hjälp av qr-koder i skyltfönstret.

Foto: Sofia Norén

I framtiden kommer det att vara centralt för en butik att erbjuda något som människor inte kan få online eller i mobilen. Om butikerna gör sin hemläxa och identifierar den typen av usp.ar så får sedan “staden” och dess aktörer arbeta med gatorna och de offentliga rummen. Våra städer måste ha fantastiska huvudgator, rena och snygga och fyllda med inspiration i form av konst/kultur, grönska, belysning, mötesplatser m inbjudande sittplatser etc. Och de offentliga rummen måste uppmuntra till gemensamma aktiviteter för folk i alla åldrar. Kanske kan man också hitta på något som förstärker möjligheterna till en cirkulär ekonomi, uppmuntra människor till återvinning och återanvändning. Givetvis får vi inte glömma alla inslag av lek/spel/tävling som behövs i stadsmiljön och på alla ytor där människor har en möjlighet att röra sig. Det är dags att ALLA drar sitt strå till stacken, återuppfinner staden som mötesplats och fyller den med mening. Det är också dags att vi återuppfinner stadens handel och slutar prata om e-handel som ett hot. E-handel är en möjlighet och kan mycket väl samsas med butikshandel och de nya handelsformaten som poppar upp.

//Malin Sundström