Kundinsikt för att skapa rätt logistiklösningar


Vi på Handelsforskarna har gjort en del poddinspelningar genom åren, både själva och tillsammans med andra. Här kan du lyssna på ett rundabordssamtal om kundinsikt och logistik där Malin Sundström deltog. Länk: https://poddtoppen.se/podcast/1377173134/logistik-och-supply-chain/8-kundinsikt-for-att-skapa-ratt-logistiklosningar

Att analysera och förstå sina kunders drivkrafter, attityder och beteenden – kundinsikt – är vitalt i dagens konkurrensutsatta affärsliv. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder kan du skapa en djup förståelse för dina kunders situation och behov och utveckla de logistiklösningar som kunden behöver.

Vid rundabordssamtalet om Kundinsikt diskuteras utmaningar och framgångsfaktorer för att skapa Kundinsikt. Medverkande under samtalet är Malin Sundström, konsumentforskare från Högskolan i Borås, Jenny Vesterlund, logistikchef e-handel Kicks, Kalle Jonsson, logistikchef Telia Sverige och Mats Lindgren, director consulting på PostNord Insight. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect.

Avsnittet är producerat av Markus Trautmann, PostNord i samarbete med produktionsbolaget Filt och Stefan Karlöf, Supply Chain Effect.