Lästips till hängmattan

Covid-19 pandemin har påverkat både global och inhemsk detaljhandel på många sätt. Hela värdelogiken för distributionskedjor har fått sig en törn, och det är många aktörer som haft störningar i leveranskedjan. Ibland har det varit extrem varubrist, ibland utmaningar med leveranssäkerhet och fraktkostnaderna har rakat i höjden. Det är tydligt att de gränsöverskridande leverans- och värdekedjor som vi vant oss vid inte stått pall för pandemin och det finns dom som talar om en ökad nationalism och protektionism, samt större riskaversion hos t.ex. kedjeaktörer. En del pratar om att flytta produktionen närmare sina största marknader och Europa har blivit mer eller mindre ett krigsfält när det gäller kampen om produktionsenheter. Världen känns inte längre så ”nära” och många hinder har identifierats, sådant som vi före pandemin aldrig talade om.

Det här är oroande på flera sätt, eftersom det finns skäl att tro att den här typen av negativa reaktioner kan leda till snabbare prishöjningar och ännu kraftigare inflation. Men det finns forskare som menar att det kanske inte blir så illa som en del befarar. Det kanske är så att de grundläggande skälen för globalisering fortfarande finns kvar och att företag/organisationer kommer att ha ett ännu större behov och nytta av globalisering? Här kommer ett lästips till hängmattan, där ni kan ta del av dessa resonemang. Klicka här.

Referensen är: Contractor, F.J., 2022. The world economy will need even more globalization in the post-pandemic 2021 decade. Journal of International Business Studies53(1), pp.156-171.

Mvh Malin