Lojalitet på riktigt

Då kan vi äntligen konstatera att boken är tryckt och distribuerad i bokförsäljningskanalerna. Boken vars idé startade för mer än 4 år sedan och som bjudit på en “long and winding road” – minst sagt. Det började med min egen frustration över hur många uttryckte sig när det gällde lojalitet, nämligen att kunder var illojala. “Kunderna är svårfångade och illojala”, “Det är svårt på en marknad med illojala kundbeteenden”, “Vi kämpar på trots illojala kunder” och “Illojala butikskunder premierar e-handel”. Min upprördhet grundade sig i min fasta övertygelse att kunder inte kan beskyllas för illojalitet. Det borde istället vara företagen som borde beskyllas för dåliga strategier och obefintlig kundvård, något jag diskuterade med Margareta Boström på Jula. Och hon höll med mig och kom samtidigt med en massa kloka inlägg. Våra diskussioner ledde så småningom fram till en idé om att skriva en bok om lojalitet, en bok som skulle sätta begreppet i en modern samhällskontext och där vi skulle visa på begreppets komplexitet och hur lojalitet sakta har förändrats vad gäller innebörd och förståelse. Sagt och gjort. Vi började skriva…vi skrev och vi skrev…ibland var vi nöjda, ibland helt uppgivna och många gånger misströstade vi. Skulle det någonsin bli en bok? Men nu äntligen är den här: “Lojalitet på riktigt”

Tack vare vår egen uthållighet och envishet, men också tack vare Studentlitteratur, som stöttat oss i processen. Vi har även fått värdefull hjälp av personer i våra nätverk, personer som läst, kommit med tips, tyckt till och inte minst, talat om vad de tycker om boken. Tack alla underbara människor för peppning, för det är helt avgörande när man ska skriva en bok. Utan stöttning och någon som tror på idén klarar man det inte. Och runt mig och Margareta Boström har det vimlat av positiva människor som uppmuntrat, ifrågasatt, diskuterat och bidragit på olika sätt.

Som akademiker var det en ny upplevelse att skriva en bok tillsammans med någon från näringslivet. Jag har förundrats över det driv som Maggie uppvisat och hennes skicklighet vad gäller struktur samt känsla för språk och ordval. Vi har kompletterat varandra på ett spännande sätt, där jag tycker att resultatet tydligt visar att akademi verkligen kan möta praktik och leda till något konkret: en bok!

Margareta Boström & Malin Sundström

För några dagar sedan ramlade det in ett sms som gjorde mig extra glad – ett foto på boken tillsammans med några rader där avsändaren meddelar mig att boken precis kommit i brevlådan och att han nu skulle ge sig i kast med texten. Avsändaren var inte vem som helst, utan en extremt erfaren detaljhandlare som haft åtskilliga vd- och styrelseuppdrag. Det känns fantastiskt att Lojalitet på riktigt intresserar en sådan läsare och jag ser fram emot en recension av innehållet.

För er som också vill läsa boken kan jag meddela att den finns där böcker finns, t.ex. på Bokus eller AdLibris. Happy reading!

//Malin Sundström