Om oss

 Vision och erbjudande

Vi är den naturliga samarbetspartnern för dig som vill utveckla din verksamhet med hjälp av forskning och grundad expertis. I en snabbt föränderlig verklighet, inte minst via en ökad digitalisering, kan vi ge dig nya verktyg så att du är bättre förberedd och kan ta dig an morgondagens utmaningar. Vi arbetar med rådgivning på lednings- och styrelsenivå, planerar och modererar förändringsarbete som t.ex. positioneringsstrategier eller kanalstrategier och genomför kundstudier för både det lilla och det stora företaget. Vi erbjuder också föreläsningar (digitala och analoga), workshops och skriver ”white papers” samt bloggtexter med riktat budskap.

Historia

Grundaren till Handelsforskarna är Ek Dr & Docent, Malin Sundström, en erfaren handelsforskare med specialistkunskap om kunders köpbeslut och handelns digitalisering. År 2015 startades bolaget vars syfte är att konkret och handfast använda forskningsresultat så att de kommer till verklig nytta för näringslivet. Sedan starten har även Sofia Norén varit med i företaget och bidrar med sin djupa kunskap om digital marknadsföring, social commerce och innovationsarbete. Vi på Handelsforskarna brinner för detaljhandel, innovation, digitalisering och köpbeteenden av olika slag och samverkar gärna med förändringsbenägna företag som agerar på handelsfältet.

Våra kunder

Vi är anlitade av både små och stora företag, där vårt uppdrag ofta är att bidra med nya insikter om handelns förutsättningar och ett förändrat köpbeteende. Genom åren har vi bl.a arbetat med Vasakronan Retail, Svenska Fönster, Systembolaget, Cervera, HansK, Shoppa, Home of Textiles, Vinga of Sweden, Holebrook och Gotha Media. Under 2021 har vi bl.a. medverkat i Studio Värmland och berättat om hur vi ser på framtidens handel och centrumkärnor i Sverige. Det kan du titta på här: https://youtu.be/rmnz1KsBxs4

Vi leder också ett forskningsprojekt under 2021 som är kopplat till E-handelsstaden i Borås, där vi undersöker hur en ökad e-handel kommer att påverka centrum och stadens organisering. Det projektet kan du följa via den här bloggen: https://ehandelsstaden.se/2021/02/