Platsbaserade strategier

Den som googlar på ”butiksdöden” lär få många träffar eftersom det är ett omdiskuterat fenomen. Man kan lätt få uppfattningen att detaljhandelsminskningen är dramatisk, men så det inte, vågar jag påstå. Svenskar fortsätter att handla prylar, men den viktiga skillnaden är att detaljhandeln har blivit global. Vi handlar allt oftare från internationella företag.

Detaljhandeln har alltid påverkats av människors beteenden och tillgänglig infrastruktur. I väldigt många fall styrs våra shoppingbeteenden av bekvämlighetsorienterade motiv; vi vill att det ska vara lätt att handla, det ska gå fort, vi vill handla när vi själva vill och vi vill handla med så liten fysisk ansträngning som möjligt. I en del situationer motiveras vårt shoppingbeteende också av möjligheten att göra fynd och en riktigt bra affär, eller av att få tag på någon unik produkt. Samtliga sådana shoppingbeteenden tillgodoses effektivt av stora aktörer, d.v.s. företag som har råd att hålla breda sortiment eftersom de kan hantera stora volymer och därmed har lägre kostnader när det t.ex. gäller transporter och lagerhållning.  De klassiska förklaringarna till effektivitet och produktivitet fungerar, det vet vi. Och i Sverige har det historiskt varit de större butikskedjorna som tagit marknadsandelar från mindre aktörer.

Vi vet också att de flesta konsumenter väljer den billigare varan framför den lite dyrare dito. Men, och nu kommer det jobbiga, på lite mindre marknader, som t.ex. Sverige, leder effektivitet och produktivitet av detta slag inte bara till ett enkelspårigt handelslandskap där stora aktörer tar över och de små slås ut. Det leder till att svenska detaljhandelsaktörer slås ut till förmån för internationella jättar som är ännu bättre på effektivitet och produktivitet. En del menar att lösningen på problemet är att svenska handelsaktörer måste bli bättre på att ställa om sig till ett digitalt mind-set och erbjuda både online- och offlinehandel. Det var bl.a. något som VD på Svensk Handel, Karin Johansson, pratade om i Nyhetsmorgon häromdagen. Personligen är jag tveksam till att det är rätt väg att gå.

Om den här utvecklingen fortsätter så måste man som svensk detaljhandelsaktör verkligen tänka om. Det går inte att konkurrera med de riktigt stora jättarna när det gäller pris och sortimentsutbud, och det spelar ingen roll om du lägger aldrig så många miljoner på IT-system. Men det finns ett stort värde i att vara unik och om man lyckas kopplas sådana särskilda egenskaper till den fysiska platsen, så ökar chanserna till överlevnad och framgång. I Västsverige finns ett lysande exempel i form av Gekås i Ullared. Ska man handla på Gekås, då måste man ta sig till Ullared. Och när du är där finns alla möjligheter att stanna länge och göra fler saker än att bara shoppa. I mångt och mycket agerar Gekås enligt skolboken och de visar tydligt att de förstått konsumenters längtan efter att göra fynd. Men de har också insikter i vanliga människors uppfattningar om vad som är trevligt och är skickliga på att skapa rätt miljöer, designa spot-on populärkulturella events och erbjuda övernattningsmöjligheter för kreti och pleti.

Tillsammans med en forskarkollega som är professor vid The Norwegian School of Hotel Management University i Stavanger har vi under lång tid sett och påpekat att detaljhandeln har enormt mycket att lära från turismnäringen. Här hittar du en forskningsartikel från våra studier av Ullared.  En stads (eller en destinations) attraktivitet kan verkligen förstärkas genom att göra kundupplevelser platsbaserade och använda positiva identitetsbeskrivningar, men det räcker inte med att göra temporära evenemang. Man måste hitta synergierna mellan det tillfälliga och det dagliga och ha en väl genomtänkt strategi. Och man måste släppa de ständiga diskussionerna om för få parkeringsplatser, öppettider och utsmyckning för att istället prata om det som är viktigt: innovativ interaktion, samverkan, platsidentitet och populärkultur.

För er som vill läsa en forskningstext om förstärkta kundupplevelser genom platsbaserade egenskaper så rekommenderar jag denna: Place Innovative Synergies for City Centre Attractiveness: A Matter ofExperienceing Retail and Retailing Experiences (Malin Lindberg, Kristina Johansson, Helena Karlberg och Johanna Balogh).

//Malin Sundström