Spara tid när du handlar

Idag är jag hemma och har “skrivdag”. Det brukar vara fantastiska dagar då man isolerar sig från mail och mobil, kryper upp i soffan med datorn i knät och bara låter energin flöda ner i dokumentet. Så är det inte idag. Hur jag än gör så lyckas jag lämna mitt skrivande till förmån för annat. Som att hjälpa doktorander som frågar efter litteratur till exempel…

Av en händelse snubblade jag därför över en vetenskaplig artikel från 1974* som handlar om varför konsumenter ibland handlar via postorder (på distans). Studien var gjord i USA och urvalet gjordes från ett mindre samhälle i Georgia där man fick tag på 302 konsumenter som besvarade frågor om var man handlar, varför man handlar och hur man uppfattar sig som konsument. Det var en ganska typisk studie för den tiden. Upplägget av studien var också ganska vanligt. Forskaren använde sig av hypoteser som prövades med hjälp av ett antal konsumentfrågor formulerade som påståenden där individen kunde välja från en 6-gradig skala. Resultaten från studien var heller inte särskilt överraskande och forskaren kunde i sin analys konstatera att det mesta som han hade trott om konsumenter och motiv till att distanshandla stämde med tidigare forskning. Det enda som var avvikande var det förmodade positiva sambandet mellan en distanshandlande konsument och att konsumenten var tidsmedveten och samhällsengagerad.

Det gick således inte att styrka hypotesen att en konsument som handlade på postorder gjorde det för att spara tid, eller därför att konsumenten hade för mycket annat omkring sig (benämnt “samhällsengagemang” på den tiden). Nej, skälen handlade istället om större utbud och hur man uppfattade det lokala utbudet jämfört med det utbud som katalogen hade. Dessutom kunde man i studien fastlägga att en typisk postorderkund var en yngre konsument med en lön högre än genomsnittet och med en kaxigare attityd (more venturesome, express greater self-confidence).

Studien från 1974 i USA visar en bild av postorderkunden som skiljer sig ganska markant från postorderkunden i tex Storbritannien eller Sverige på den tiden. I England valde man ofta postorderhandel för att det gavs en möjlighet att få kredit. I Sverige var låga priser ett viktigt skäl, men också kreditmöjligheter kombinerat med utbud. Kanske var det därför som man i under lång tid ofta beskrev distanshandelskunden som en prisfokuserad konsument. Men det har hänt mycket sedan 70-talet.

Skälen till att e-handla idag varierar mycket beroende på var man bor, vem man är och vad man köper. En studie från UK** visar t.ex. att konsumenter i medelåldern (30-59 år) e-handlar för att man får en bättre upplevelse, men också för att man slipper trängas med andra kunder. Det finns ett flertal studier som visar just att den sociala aspekten av e-handel är viktigt. Det kan då handla om att man helt enkelt INTE vill träffa någon, eller att man VILL träffa andra men göra det på egna villkor och via sociala media istället för in-real-life. En portugisisk*** studie visar att bekvämlighet är ett viktigt skäl för e-handel. Även bekvämlighet stöds av många fler studier, men bekvämlighet som begrepp har utökats med fler betydelser än förr. Det kan handla om bekväm (o lättförståelig) information, bekväma leveransval, bekväma betalningssätt etc. Men det är sällan att bekvämlighet innebär tidsbesparing längre. Istället verkar distanshandeln ha övergått till att bli den nya tidens köpcenter, en plats som konsumenter besöker för att strosa runt, få idéer och inspiration och hänga med sina vänner, fast inte analogt utan digitalt.

Däremot är tidsbesparing en viktig motivator när det gäller e-handel av dagligvaror****. Och kanske är det inte så konstigt att en stor majoritet av alla dagligvarukunder faktiskt vill spara tid när de handlar. För visste ni att en studie i Finland visar att hushåll i genomsnitt besöker en matbutik 4,6 ggr/vecka och att den genomsnittliga tid som läggs på ett inköp är 48 minuter (vardagar) och 58 minuter på helger. Cirka 57 procent av denna tid läggs på själva resandet till och från butiken. Det är mycket tid det. Tid som kan sparas och göra roligare saker med. Kanske inte så konstigt att online-handeln för mat växer just nu, för du kan ju “beställa, klicka och välja…” 

Och just precis nu kom jag på ytterligare en sak jag kan göra istället för att skriva – jag ska handla mat. På Mat.se så klart:-)

Foto: Mat.se

//Malin Sundström


Reynolds, Fred D. An analysis of catalog buying behavior. Journal of Marketing.  Jul1974, Vol. 38 Issue 3, p47-51. 

** Boardman, R., & McCormick, H. (2018). Shopping channel preference and usage motivations: Exploring differences amongst a 50-year age span. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal22(2), 270-284.


***Duarte, P., e Silva, S. C., & Ferreira, M. B. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM. Journal of Retailing and Consumer Services44, 161-169.


****Harris, P., Dall’Olmo Riley, F., Riley, D., & Hand, C. (2017). Online and store patronage: a typology of grocery shoppers. International Journal of Retail & Distribution Management45(4), 419-445.


*****Tanskanen, K., Yrjölä, H., & Holmström, J. (2002). The way to profitable Internet grocery retailing–six lessons learned. International Journal of Retail & Distribution Management30(4), 169-178.