Lärdomar och spaningar med Sofia Norén

I början av december fick Sofia möjligheten att dela med sig av lärdomar från 2021 och även framtidsspana inför 2022. Här kan ni läsa hela inlägget via Sveriges Marknadsförbunds hemsida:...

2017 års framtidsspaningar

Snubblade över en liten “framtidsspaning” som jag gjorde i samband med ett frukostseminarium på Amendo i Stockholm 2017. I filmen pratar jag bl.a. om den ökade globala konkurrensen för detaljhandeln, förändrad tonvikt vad gäller leveransplatserna och...

Omställning gör ont

Detaljhandeln är kanske den bransch som jämte besöksnäring och restaurangbransch ställts inför de tuffaste utmaningarna i spåren av pandemin. Social distansering är troligen bland de värsta rekommendationer som handeln kan drabbas av, särskilt i högsäsong som i...