Talare

Malin Sundström

Malin Sundström är ekonomie doktor och docent vid Högskolan i Borås. Hon är grundare av Handelsforskarna AB och en flitigt anlitad talare med lång forskningserfarenhet. Hennes seniora erfarenhet av handelsfältet gör att föreläsningarna är välförankrade i handelns särskilda utmaningar och erfarenheten av styrelsearbete bidrar också till praktiknära kunskap. Ett specialområde är handelns digitalisering där Malin ofta och gärna presenterar studier på svenska konsumenter och förändrade köpmönster samt nya sätt att fatta köpbeslut på. Konsumentinsikt är kanske det ord som bäst sammanfattar det mest värdefulla bidraget från hennes föreläsningar. Vill du anlita Malin Sundström kontaktar du oss här mailn@handelsforskarna.se.

Sofia Norén

Sofia Norén är utbildad i företagsekonomi och socialantropologi vid Göteborgs Universitet och specialiserar sig på sociala medier, köpbeteende och varumärkesstrategier. Hon genomför framförallt föreläsningar om sociala medier, men arbetar också på konsultbasis med marknadsplanering och kundundersökningar. Sofia ansvarar ofta för våra workshops där hon planerar upplägg utifrån beställarens syfte. Vill du anlita Sofia kontaktar du oss här sofia@handelsforskarna.se.

Tanja Olsson

Tanja Olsson är utbildad i service management vid Lunds universitet och har en lång retailerfarenhet i ryggen, bl.a från Staples. Just nu arbetar Tanja med handelsutveckling och fokuserar på att sätta kunden i centrum. Utgångspunkten är alltid konsumenten/kunden och hennes föreläsningar kan handla om kundnöjdhet, serviceutveckling och det utökade erbjudandet som riktigt god service kan innebära. Tanja deltar vid workshops men håller också i egna föreläsningar. Vill du anlita Tanja kontaktar du oss här tanja@handelsforskarna.se.