Urban e-handelslogistik måste utvecklas

I dagarna lyser flitens lampa hemma hos mina kollegor och mig. För vi står i begrepp att formulera ett nytt forskningsprojekt som är både vältimat, relevant och viktigt. Projektet fokuserar på urban e-handelslogistik och syftet är att utveckla och ta fram nya innovativa leveranstjänster. För e-handelslogistiken, framför allt i våra städer, är inte dimensionerad för den typen av försäljningstoppar som vi nu skådar. I varenda tidning och i nästan varje nyhetsinslag just nu rapporteras om rekordvolymer, utökad bemanning och öppettider, reservlokaler för paketutlämning men också arbetsmiljöbrister på terminaler och utlämningsplatser. Alldeles nyligen så uppmanade näringsminister Ibrahim Baylan svenskarna, dvs de som kan, att välja hemleverans när de e-handlar och undvika att besöka postombud mellan 15 och 18. Ett välmenande råd i pandemitider, men också ett tecken på att alla inte känner till hur e-handelslogistiken ser ut.

Vi är bra i Sverige på att hantera stora logistikflöden, vi är effektiva och slimmade och hanterar traditionella varuflöden alldeles utomordentligt bra. Men, när de stora varuflödena bryts ner till små försändelser till många mottagare blir det krångligare. Och i våra storstäder är det ännu mer komplext. Till en redan komplex bild tillkommer vardagliga bekymmer från konsumenterna som t.ex. att e-handelspaket leder till en massa papp/kartong/plast i våra hem, att man ibland ångrar sig och vill returnera, att en viss plats för att hämta ut paketet helt plötsligt inte alls är bekvämt och ja, ni förstår. Logistiktjänsterna är sällan anpassade efter livets vardagspussel. Det är inte konstigt att urban logistik skriker efter innovativ utveckling och nya tjänster, tjänster som har ett tydligt kundvärde och som kan bidra till att handeln fungerar, pandemi eller inte.

Foto: Dagens PS

I vårt planerade forskningsprojekt som ska skickas till KK stiftelsen vill vi på djupet studera och förstå e-handelskunderna, hur de beter sig när de hämtar ut e-handelsförsändelser, vad de vill ha, och vad de behöver i form av nya leveranstjänster. När sådan kunskap är insamlad tas den vidare till medverkande företag som tillsammans med e-handelskunderna (konsumenterna) får ta fram smarta(re) och (mer) värdefulla leveranstjänster. Arbetet ska  göras i en miljö som vi döpt till Innovationsarenan, platsen där det händer. Platsen där idéer får vingar, kan testas, utvärderas och revideras. Vi som är inblandade i projektansökan är supertaggade och hoppas så klart att vi kommer att få genomföra projektet som i så fall startar sommaren 2021. //Malin Sundström