Vad kan handeln lära sig av pandemin?

Häromdagen hade jag lite konversation med en brittisk forskarkollega, Jonathan Reynolds och vi kunde båda konstatera att LinkedIn är ett bra sätt att ha koll på varandra även om vi inte hörs så ofta. Jag minns de första gångerna som jag träffade Jonathan. Då pratade vi mycket om förändringen av ”the high street” på grund av ekonomisk nedgång och att många butiker fick lägga ner då de inte klarade ökad konkurrens från bl.a. globala e-handelsaktörer.  Motgångarna började redan under den internationella finanskrisen 2008-2009 och har i princip fortsatt sedan dess. I Storbritannien har nästan alla städer och centrum drabbats av butiksnedläggningar sedan år 2013. I vissa städer har mer än en femtedel av butikerna försvunnit. En del menar att butiksnedläggningarna är en konsekvens av ökade hyror och stigande rörelsekostnader, andra pekar ut e-handeln och inte har det blivit bättre av att man också skulle hantera osäkerheten kring Brexit (Marroncelli & Braithwaite, 2020).

Våra huvudgator i städerna fortsätter att utmanas och inte minst modehandeln har det svårt, vilket leder till ännu fler nedlagda butiker. Pandemin och lockdowns är givetvis en orsak till utmaningarna just nu, men det finns skäl att tro att butiker kommer att ha det fortsatt svårt, vilket kommer att påverka strategierna för butikshandel. Och jag tror att valet av strategi beror på hur man hittills hanterat utmaningarna från pandemin.

I Sverige finns det butikskedjor som klarat pandemin väldigt bra. Bara häromdagen kunde vi läsa om ”Jula-undret”, där Jula gruppen redovisar mycket positiva resultat. Självklart blir man nyfiken på deras strategier och hur de resonerade när omfattningen av pandemin började bli tydlig. Har de varit särskilt duktiga på att kombinera onlinehandel och fysisk butikshandel via sina, ofta extern placerade, butiker? Eller handlar det bara om att de haft tur genom att erbjuda ett sortiment som svenskarna efterfrågar under dessa särskilda omständigheter? Och man blir ännu mer nyfiken på hur de tänker om framtiden. Vad har de lärt sig? Kommer de att köra på som innan?

I Sverige finns det också butikskedjor som drabbats oerhört hårt av pandemin, särskilt inom modebranschen. Vilka åtgärder har de vidtagit och med vilka effekter? Har de satsat på att förstärka det fysiska med virtuella inslag, investerat i mer effektiva online-kanaler eller dragit igång sociala medie-projekt? Vilka lärdomar har det medfört och hur påverkar sådan kunskap deras syn på framtiden?

Bild: Market

Frågorna är många och jag är otroligt nyfiken på svaren. Är inte ni?

Mvh Malin