Workshops

Beställ en workshop

I samband med att du bokar en talare finns möjlighet att lägga till en workshop för dina medarbetare. Syftet med en sådan är ofta att på ett lättsamt sätt ta till sig ny kunskap och förstärka ett förändringsarbete i organisationen. Arbetet i en workshop dokumenteras alltid och sammanfattas på slutet i form av en muntlig dragning av workshopledaren.